Temat: Podzielność liczb.


Cele lekcji: 

  • utrwalisz pojęcia dzielniki liczby i wielokrotności liczby
  • utrwalisz pojęcia liczba pierwsza i liczba złożona
  • wykorzystujesz znajomość cech podzielności przez 2,5,10,100, 25,3 i 9 do rozwiązywania zadań

NACOBEZU:

  • znajdujesz NWD i NWW dla określonych liczb
  • wymieniasz liczby pierwsze do 30 i wiesz co to są liczby złożone
  • wiesz po czym poznać czy liczba dzieli się przez 2, 5,10, 100, 25, 3, 9
  • stosujesz te informacje do wykonywania działań


ĆWICZENIA:

E-mail: wiemal@op.pl


Gry do pobrania:

Gry Magdalenki
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na różnych poziomach
gry_magdalenki.zip
Compressed Archive in ZIP Format 2.7 MB