TEMAT: Skala i plan.


Cele lekcji:

Utrwalisz pojęcie skali, zastosujesz poznane własności do rozwiązywania zadań z treścią.

NACOBEZU:

- rozpoznajesz rodzaj skali

- obliczasz ile m lub km w rzeczywistości odpowiada 1 cm na planie lub mapie

- obliczasz ilość metrów w rzeczywistości na podstawie planu lub mapy 

- obliczasz ilość cm na mapie, jaka odpowiada rzeczywistości

- obliczasz skalę mapy


Informacje pomocnicze: 

http://www.math.edu.pl/skala

http://matematyka.opracowania.pl/skala_i_plan


Sprawdź się: 

test

E-mail: wiemal@op.pl


Gry do pobrania:

Gry Magdalenki
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na różnych poziomach
gry_magdalenki.zip
Compressed Archive in ZIP Format 2.7 MB